Anunțuri ADL-ANMB

Burse educationale FARA

de către ADL Anunturi-

Dragi studenti,

Ministerul Educatiei ne informeaza ca Fundatia FARA lanseaza a doua ediție a proiectului de burse educaționale prin care se urmăresște valorificarea capitalului pentru studenții din medii defavorizate.

Detalii despre competiție se găsesc pe https://faracharity.ro/ce-facem-noi/burse-educationale/pachetul-aplicantului/

Conform graficului publicat pe https://faracharity.ro/ce-facem-noi/burse-educationale/, inscrierile se pot face până pe 15.07.2024. 

Certificare gratuită privind utilizarea Moodle

de către ADL Anunturi-

Dragi studenți și masteranzi,

Moodle este platforma de e-learning pe care este construit ADL. Dar ea nu este folosită doar de universități, ci și de multe companii, care utilizează Moodle pentru a-și instrui propriii angajați. Folosind ADL în timpul facultății, ați învățat să folosiți Moodle, dobândind astfel o competență digitală utilă nu doar pentru studii, ci și pentru viitoarea carieră.

Academia Navală derulează proiectul DigiANMB, prin care sunt dezvoltate infrastructura de comunicații digitale din campus, laboratoarele didactice și de cercetare, dar și competențele digitale ale cadrelor didactice și ale studenților ANMB. Prin intermediul DigiANMB, toți studenții și masteranzii ANMB pot obține gratuit un certificat care să ateste competențele lor în utilizarea Moodle. Certificatul se eliberează în limba engleză, în format electronic, fiind semnat digital și având un cod unic de identificare și validare.

În perioada următoare, studenții și masteranzii pot parcurge voluntar modulul de instruire și certificare a competențelor de utilizare a Moodle, accesând adresa: https://adl.anmb.ro/course/view.php?id=1464. Modulul de certificare se derulează online și durează aproximativ 30 minute.

Teme mai vechi...