Ştiri ADL-ANMB

In atentia absolventilor - Admitere la Masterat

 
Imaginea ADL Anunturi
In atentia absolventilor - Admitere la Masterat
de către ADL Anunturi- Tuesday, 25 July 2017, 09:14
 

Pentru aprofundarea cunostintelor de specialitate, absolventii programelor de studii universitare de licenta din ANMB se pot inscrie la urmatoarele programe de studii unversitare de masterat:

 1. Stiinte nautice (SN)
 2. Sisteme electromecanice navale (SEN)
 3. Inginerie si management naval si portuar (IMNP) 
 4. Managementul Sistemelor Logistice (MSL)

Absolventii ANMB se pot inscrie la concurs la secretariatul Facultatii, fara sustinerea unor probe de concurs (pentru absolventii din domeniul masteratului) si fara sa depuna copii dupa diploma/adeverinta de Licenta si a suplimentului la diploma.

Inscrierea candidatilor la concursul de admitere se face pana pe joi (27 iulie 2017) la ora 15 prin depunerea unui dosar plic cu urmatoarele elemente:

 • cererea de înscriere tip (se ridica de la secretariat)
 • trei fotografii color (3/4 cm)
 • copie dupa certificatul de nastere
 • copie dupa cartea de identitate
 • copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 • copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 • adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 • chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la înscriere)

Dosarul de concurs contine copii simple sau legalizate dupa documentele necesare la inscriere. Pentru a certifica copiile simple "conform cu originalul", candidatii trebuie sa prezinte documentele originale sau copii legalizate ale acestora.

Mai multe detalii se gasesc la adresa: https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_masterat_civili.html