Limba engleză 1
Sandiuc Corina

Limba engleză 1 (IMNP-112L-LE1)

Cursul de limbă engleză pentru specializarea management naval si portuar, anul I, contribuie la însuşirea cunoştinţelor generale de limbă engleză precum şi a termenilor de specialitate. Astfel, cursul îşi propune consolidarea cunoştinţelor de bază în domeniul gramaticii limbii engleze precum şi dezvoltarea capacităţilor de înţelegere şi exprimare orală, citire şi scriere în limba engleză, extinderea vocabularului, însuşirea şi aplicarea normelor gramaticale în exprimarea situativă conform tematicii prevăzute în unităţile de studiu din programă.