Anunțuri ADL-ANMB

Burse sociale pe semestrul 1

Burse sociale pe semestrul 1

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Academia Navală acorda 9 burse sociale pe semestrul 1, pentru studentii programelor de studii de licenta la sectia civila. Bursele se acorda pe criteriul venitului minim pe membru de familie.

Conform prevederilor Regulamentului privind acordarea burselor (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/proceduri_regulamente/regulamente.html), dosarul trebuie sa contina cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative (tipizate pentru documente se gasesc in anexele regulamentului).

Dosarele se depun pana pe 20 octombrie la secretariatele decanatelor (sala L-P09 pentru FNMN, respectiv LI-P11 pentru FIM).