Anunțuri FNMN

Aplicații pentru burse sociale

Aplicații pentru burse sociale

de către Atodiresei Dinu-
Număr de răspunsuri: 0

În perioada 27.02.2017-15.03.2017 se va derula procedura PO 7.2-05 privind acordarea burselor sociale pentru studenții F.N.M.N – studii de licența cu frecvența și cu frecvența redusa, pentru semestrul II al anului universitar 2016-2017.

Academia Navala va acorda 15 burse sociale pentru studenții programelor de studii civile, cursuri cu frecvența și cu frecvența redusa, in conformitate cu prevederile „Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenţi valabil din anul universitar 2016-2017". Conținutul dosarului trebuie constituit in conformitate cu prevederile regulamentului menționat anterior (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/2016/RegBurseStudenti.pdf).

Dosarele conținând documentele legale pentru acordarea bursei sociale (cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative) pot fi depuse la secretariatul Decanatului (sala LP9).