Anunțuri ADL-ANMB

Programul Euro 200 (pentru achiziţionarea unui calculator)

 
Imaginea ADL Anunturi
Programul Euro 200 (pentru achiziţionarea unui calculator)
de către ADL Anunturi- marți, 21 martie 2017, 06:44
 

Studentii care indeplinesc conditiile Legii 269/2004 privind acordarea ajutorului financiar (de 200 euro) în vederea achiziţionării unui calculator, pot depune dosarul de inscriere in program pana pe 21 aprilie la doamna sef lucrari univ. dr. ing. Chioibas Aurelia.

Conditiile de inscriere (conform HG 1294/2004):

  1. vârstă de până la 26 de ani;
  2. obţinerea a minimum 50 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii sau student in anul 1;
  3. venit lunar brut pe membru de familie sub 150 lei (nu se iau in calcul alocaţia de stat, alocaţia familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studii şi bursele sociale, precum şi drepturile sociale)

Studentii care solicită acest ajutor vor prezenta un dosar cu urmatoarele documente:
cererea (fisierul atasat)

  1. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (formular tip atasat).
  2. actul de identitate al studentului (copie si original);
  3. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (original şi copie);
  4. adeverinţe de elev/student a celorlalţi fraţi/surori (în original);
  5. acte doveditoare privind veniturile brute ale membrilor familiei (în original);
  6. declaraţie pe propia răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 150 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
  7. adeverinţă eliberată de secretariat din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior, respectiv adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii din anul 1).