Anunțuri ADL-ANMB

Urgent! Autoevaluarea pentru semestrul 1

Urgent! Autoevaluarea pentru semestrul 1

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In martie 2017, Academia Navala "Mircea cel Batran" (ANMB) a finalizat implementarea Sistemului de Evaluare Centrat pe Student (SECS) prevazut de Ordinul Ministerului Educatiei nr. 3666/30.03.2012.

Conform cutumelor de aplicare a Sistemului de Evaluare Centrat pe Student, notele la evaluarile sumative (colocvii, examene, licenta si dizertatie) trebuie sa includa Nota de Autoevaluare a Studentului (NAS) cu pondere de 50%. Exemple de notare conform Ordinului 3666 sunt:

  1. profesorul evalueaza studentul cu nota 10, iar studentul se autoevalueaza cu nota 8; nota finala in catalogul disciplinei este (10+8)/2=9.
  2. profesorul evalueaza studentul cu nota 4, iar studentul se autoevalueaza cu nota 8; nota finala in catalogul disciplinei este (4+8)/2=6.
  3. profesorul evalueaza studentul cu nota 10, iar studentul nu se autoevalueaza; nota finala in catalogul disciplinei este (10+0)/2=5.

Pentru a calcula notele finale aferente semestrului 1 din acest an universitar, toti studentii trebuie sa depuna urgent la secretariatul facultatii Catalogul de Autoevaluare Personala (CAP). In CAP se completeaza obligatoriu: numele si prenumele, grupa de studii si nota de autoevaluare la fiecare disciplina.

Catalogul de Autoevaluare Personala se ridica si se lasa personal la secretariat (solicitati doamnei secretare ridicarea/lasarea CAP-ului, dupa caz) sau se completeaza personal online dand clic aici.