Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune de examene (pentru anii terminali, licenta/masterat)

Sesiune de examene (pentru anii terminali, licenta/masterat)

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Conform Hotararii Consiliului de Administatie AC-17-05C/22.05.2017, în vederea finalizării situației școlare și susținerii examenului de diploma/disertație sesiunea iulie 2017, s-a aprobat:

  • Organizarea sesiunii de restanțe pentru studenții din anul terminal de la studii universitare de licență și pentru studenții de la programul de studii universitare de master Managementul Sistemelor Logistice în perioada 19.06 - 07.07.2017. Participarea la examene este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor şcolare (laboratoare, teme de casă, proiect etc.) în perioada premergătoare datei de susţinere, după consultarea titularului de disciplină și achitarea taxelor de susținere a examenelor restante aprobate pentru anul universitar 2016-2017.
  • Organizarea unei sesiuni speciale de examene cu taxă pentru studenţii masteranzi de la programele de studii Științe Nautice, Sisteme electromecanice navale şi Inginerie si Management Naval și Portuar (în conformitate cu prevederile art.30 al. (2) din Regulamentul activităţii profesionale a studenţilorîn perioada 19.06 - 07.07.2017. Participarea la examene este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor şcolare (laboratoare, teme de casă, proiect etc.) în perioada premergătoare datei de susţinere, după consultarea titularului de disciplină și achitarea taxelor de susținere a examenelor in sesiunea speciala (100 lei/examen).