Anunțuri ADL-ANMB

Cereri (la inceputul anului universitar)

Cereri (la inceputul anului universitar)

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In conformitate cu Regulamentul activitatii profesionale a studentilor (RAPS), in primele 10 zile ale anului universitar se pot depune la secretariatul facultatii urmatoarele cereri:

  • cerere pentru prelungire de scolaritate: studentii care nu au credite suficiente pentru a fi inscriptibili în anul universitar următor, trebuie sa depuna aceasta cerere pentru a nu fi exmatriculati (art. 4 si 39 din RAPS)
  • cerere pentru echivalari: studentii pot solicita echivalarea unor discipline pe baza disciplinelor promovate in cadrul altor programe de studii universitare urmate la universităţi acreditate (art. 48 si 49 din RAPS)
  • cerere pentru reluarea studiilor: studenţii exmatriculaţi, retraşi de la studii sau aflati in intrerupere temporara a studiilor pot solicita reluare studiilor (art. 5 si 53 din RAPS)
  • cerere pentru întreruperea temporară a studiilor: studentii din anii 2, 3, 4 pot solicita întreruperea temporară a studiilor pe o perioada de maxim 4 ani (art. 53 din RAPS)
  • cerere pentru transfer: studentii pot solicita transferul de la un program de studii la altul, de la o formă de învăţământ la alta, sau de la o altă instituţie de învăţământ superior la ANMB (art. 55 si 56 din RAPS)