Anunțuri ADL-ANMB

Burse de studii Erasmus+ pentru semestrul 2

Burse de studii Erasmus+ pentru semestrul 2

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Academia Navală "Mircea cel Batran" efectuează selecția studenților pentru mobilități de studiu pentru semestrul 2, anul universitar 2017-2018, la universitățile partenere (https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html#oferte).

Calendarul procesului de selecție a candidaților este următorul:

  • 13.11-24.11.2017 - înscrierea candidaților prin depunerea dosarelor la Secretariatul Decanatului facultatii de care apartin (dosarul contine CV europass, cerere către decan, scrisoare de motivare, recomandare din tutorelui - modele se gasesc pe https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html#documente)
  • 27.11.2017, ora 14 - susținerea probei de competențe lingvistice (testare limba engleză);
  • 28.11.2017, ora 14 - interviu pentru selecția și plasarea candidaților (în ordinea rezultatelor obținute).

Detalii privind oferta de mobilități de studiu, conținutul dosarului de aplicație, procedura de organizare a selecției și derularea mobilităților de studiu pot fi găsite pe situl ANMB (https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html).

Pentru detalii suplimentare contactați biroul Erasmus+ (email erasmus@anmb.ro sau telefon 0241626200/interior 0225) sau solicitați informații la Prodecanul pentru IFR, Cercetare si Relatii Internationale.