Anunțuri ADL-ANMB

Informare privind sesiunea de examene

Informare privind sesiunea de examene

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimati studenti si profesori,

Avand in vedere apropierea colocviilor si examenelor, va reamintim urmatoarele aspecte din Regulamentului Activitatii Profesionale a Studentilor (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/2017/RAPS_2017.pdf)

  • Planificarea examenelor (sala, data si ora) este afisata la panourile exterioare si pe site-ul ANMB (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/examene.html).
  • În perioada desfăşurării evaluării, studenţii îşi vor închide telefoanele mobile şi le vor preda cadrelor didactice. Nerespectarea acestei reguli atrage după sine eliminarea din examen, indiferent daca echipamentul a fost folosit sau nu de student (art. 20).
  • Studentii care nu au achitata la zi taxa de scolarizare nu au dreptul de a sustine examenele planificate in aceasta sesiune (art. 21).

In plus, conform procedurii privind examinarea si notarea studentilor (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/examene/ExaminareNotareStudenti.pdf):

  • Studentii trebuie sa se prezinte in tinuta decenta (uniforma ANMB sau camasa alba, cravata, sacou si pantalon negru).
  • Cadrele didactice au obligaţia de a solicita studenţilor prezentarea carnetului de student înainte de începerea examenului. Studenţii care nu prezintă carnetul de student (sau alt document oficial) pierd dreptul de a susţine examenul în sesiunea de examene respectivă.
  • Sustinerea examenelor de restante/diferente se face in ziua examenului pentru seria si specializarea corespunzatoare din anul curent, conform planificarii.
  • Rezultatele pentru probele scrise pot fi contestate in maxim 48h, iar rezultatele pentru probele orale nu pot fi contestate. Rezultatele vor fi afisate la panourile departamentelor sau pe ADL.

Succes la examene!