Anunțuri ADL-ANMB

Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 2

 
Imaginea ADL Anunturi
Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 2
de către ADL Anunturi- marți, 27 februarie 2018, 12:53
 

In perioada 26 februarie-16 martie 2018 se deruleaza procesul de selectie pentru acordarea burselor sociale pentru semestrul 2. Academia Navală acorda burse sociale pentru studentii programelor de studii civile de licenta, cursuri cu frecventa si cu frecventa redusa, in raport cu criteriul venitului minim pe membru de familie.

Dosarul trebuie constituit conform prevederilor Regulamentului privind acordarea burselor in ANMB (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html). Dosarele cu documentele legale pentru acordarea bursei sociale (cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative) se depun la secretariatul Decanatului (sala LP09 pentru FNMN, respectiv LIP11 pentru FIM).