Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială în perioada 16-27.04.2018

Sesiune specială în perioada 16-27.04.2018

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In conformitate cu prevederile art. 30 al. (2) din Regulamentului activitatii profesionale a studentilor, Consiliul de Administratie al ANMB a aprobat desfasurarea unei sesiuni speciale de examene (restante) cu taxa (150 lei/examinare) pentru studentii care se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

  1. Studenti care au efectuat voiaj international in anul universitar curent si nu au beneficiat de sesiunea 1 de examene - examene din semestrul 1;
  2. Studenti care urmeaza sa efectueze voiaj international incepand cu luna mai anul curent si nu vor fi prezenti la sesiunea a 2-a de examene - examene restante din semestrul 2. In cazul acesta studentii vor depune odata cu cererea de examinare adeverinta din partea companiei care certifica data plecarii in voiaj;
  3. Studenti care au efectuat mobilitati de studiu Erasmus la universitati partenere si au discipline care nu au fost echivalate - examene din semestrul 1 (examenele se sustin in regim fara taxa);
  4. Studenți de la secția marinei militare care au participat la misiune internațională pe durata sesiunii de examene a semestrului 1 al anului universitar curent (examenele se sustin in regim fara taxa);

Pentru inscriere la sesiunea speciala, studentii vor depune la secretariat cate o cerere pentru fiecare disciplina la care solicita examinarea. 

Participarea la examene este conditionata de indeplinirea obligatiilor de invatamant (recuperarea tuturor laboratoarelor, efectuarea temelor de casa, elaborarea si predarea proiectelor, etc.) in perioada premergatoare datei examinarii, dupa consultarea titularului de disciplina.

Perioada de organizare si desfasurare a sesiunii speciale:

  • 26.03.2018 -03.04.2018 perioada de depunere a cererilor de examinare;
  • 16.04.2018- 27.04.2018 perioada de desfăşurare a sesiunii de examene.