Anunțuri ADL-ANMB

Selectie pentru burse Erasmus+ pentru semestrul 1

Selectie pentru burse Erasmus+ pentru semestrul 1

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In perioada 7-24 mai, Academia Navală "Mircea cel Batran" derulează procesul de selecție a studenților pentru mobilități de studiu la universități străine partenere pe semestrul 1 din anul universitar 2018-2019.

Calendarul procesului de selecție este următorul:

  • 7-22 mai - înscrierea candidaților prin depunerea dosarelor la Secretariatul Decanatului facultatii de care apartin (sala LP09 pentru FNMN, respectiv LIP11 pentru FIM);
  • 23 mai - susținerea probei de competențe lingvistice (testare limba engleză);
  • 24 mai - interviu pentru selecția și plasarea candidaților (în ordinea rezultatelor obținute).

Dosarul de concurs contine CV europass, cerere aprobata de decan, scrisoare de motivatie si recomandare din tutorelui. Tipizate pentru elementele din dosar, detalii privind mobilitățile de studiu Erasmus+, respectiv procedura de organizare a selecției și de derulare a mobilităților de studiu, se gasesc pe situl ANMB: https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html

Pentru detalii suplimentare contactați biroul Erasmus (email erasmus@anmb.ro sau telefon 0241626200/interior 0225) sau solicitați informații la Prodecanul pentru IFR, Cercetare si Relatii Internationale al facultatii.

Vă așteptam cu interes aplicațiile!