Anunțuri ADL-ANMB

In atentia absolventilor - Admitere la Masterat

In atentia absolventilor - Admitere la Masterat

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Pentru aprofundarea cunostintelor de specialitate, absolventii programelor de studii universitare de licenta din ANMB se pot inscrie la urmatoarele programe de studii unversitare de masterat:

 1. Stiinte nautice (SN)
 2. Sisteme electromecanice navale (SEN)
 3. Inginerie si management naval si portuar (IMNP) 
 4. Managementul Sistemelor Logistice (MSL)

Absolventii ANMB se pot inscrie la concurs fara sustinerea unor probe de concurs (pentru absolventii din domeniul masteratului) si fara sa depuna copii dupa diploma/adeverinta de licenta sau suplimentul la diploma.

Inscrierea candidatilor la concursul de admitere se face pana marti (24 iulie) la ora 15 prin depunerea unui dosar plic cu urmatoarele elemente:

 • cererea de înscriere tip (se ridica la inscriere)
 • trei fotografii color (3/4 cm)
 • copie dupa certificatul de nastere
 • copie dupa cartea de identitate
 • copie dupa certificatul de casatorie (daca este cazul)
 • copie dupa diploma de Bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta
 • adeverinta medicala de la medicul de familie cu antecedentele patologice (va cuprinde si analiza sângelui – VDRL si scopie pulmonara)
 • foaia matricola eliberata de Autoritatea Navala Româna, din care sa reiasa vechimea pe functia de ofiter maritim, pentru candidatii pe locurile care necesita vechime de cel putin 12 luni, de la programele de studii: Stiinte nautice si Sisteme electromecanice navale
 • chitanta pentru plata taxei de înscriere la concursul de admitere (se achita la inscriere)

Dosarul de concurs contine copii simple sau legalizate dupa documentele necesare la inscriere. Pentru a certifica copiile simple "conform cu originalul", candidatii trebuie sa prezinte documentele originale sau copii legalizate ale acestora.

Mai multe detalii se gasesc la adresa: https://www.anmb.ro/ro/files/admitere/admitere_masterat_civili.html