Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială de examene

Sesiune specială de examene

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

În conformitate cu prevederile Regulamentului activității profesionale a studenților, Consiliul de Administrație al ANMB a aprobat desfășurarea unei sesiuni speciale de examene (restanțe) cu taxa pentru studenti/masteranzi restantieri, in vederea acumularii numarului de credite necesar promovarii in anul urmator.

Participarea la examene este condiționată de îndeplinirea obligațiilor de învățământ (efectuarea tuturor laboratoarelor și temelor de casă, predarea proiectelor de curs, etc.) prevazute in fisa disciplinei.

Numărul maxim de examene care poate fi susținut de un student în sesiune specială este 3, acestea fiind mentionate pe cererea de inscriere.

Taxa de participare la sesiunea specială este de 150 lei/examen.

Perioada de organizare și desfășurare a sesiunii speciale:

- depunerea cererilor de examinare la secretariate: 12-13 septembrie (studentii din anul 4 depun cereri pana pe 13 septembrie la ora 12).

desfășurarea sesiunii de examene: 17-19 septembrie pentru anii 1-3, respectiv, 14-18 septembrie pentru anul 4