Anunțuri ADL-ANMB

Burse Erasmus+ pentru semestrul 2

Burse Erasmus+ pentru semestrul 2

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Academia Navală "Mircea cel Batran" deruleaza selecția studenților pentru mobilități de studiu pentru semestrul 2 din anul universitar 2018-2019 la universitățile partenere (https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html#oferte):

UniversitateaNTMFIMNPENE
"Nikola Vaptsarov" Naval Academy (Varna Bulgaria)    
"Angel Kanchev" University (Ruse, Bulgaria)      
Polish Naval Academy (Gdynia, Polonia)      
"Piri Reis" University (Istambul, Turcia) 2  
Liepaja Maritime College (Liepaja, Letonia)      
Lithuanian Maritime Academy   6    

 

Calendarul procesului de selecție a candidaților este următorul:

  • 19-22 noiembrie - înscrierea candidaților prin depunerea unei cereri către decan (Model FIM.docx ; Model FNMN.docx) la Secretariatul Decanatului (sala LIP11 pentru FIM, respectiv LP09 pentru FNMN).
  • 23 noiembrie - susținerea probei de competențe lingvistice (testare limba engleză); interviu pentru selecția și plasarea candidaților (în ordinea rezultatelor obținute)

Detalii privind oferta de mobilități de studiu, conținutul dosarului de aplicație, procedura de organizare a selecției și derularea mobilităților de studiu pot fi găsite pe situl ANMB (https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html).

Pentru detalii suplimentare contactați biroul Erasmus+ (email erasmus@anmb.ro sau telefon 0241626200/interior 0225) sau solicitați informații la Prodecanul pentru IFR, Cercetare si Relatii Internationale.