Anunțuri ADL-ANMB

Programul Euro 200 (pentru achiziţionarea unui calculator)

Programul Euro 200 (pentru achiziţionarea unui calculator)

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Studentii care doresc acordarea unui ajutor financiar (200 euro) în vederea achiziţionării unui calculator desktop/laptop/netbook, pot depune dosarul de inscriere in programul Euro 200 pana pe 24 mai la secretariatul decanatului (sala LP09 pentru FNMN, respectiv LIP11 pentru FIM).

Conditiile de inscriere (conform HG 1294/2004):

 1. vârstă maxima de 25 de ani;
 2. obţinerea a minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii sau student in anul 1;
 3. venit lunar brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei (nu se iau in calcul alocaţii de stat, alocaţii familiale complementare şi alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, bursele de studii şi bursele sociale, precum şi drepturile sociale)

Studentii care solicită acest ajutor vor prezenta un dosar cu urmatoarele documente:

 1. cererea (tipizat atasat);
 2. declaraţii privind bunurile mobile sau imobile ale familiei (tipizat atasat);
 3. actul de identitate al studentului (copie);
 4. certificate de naştere şi/sau actele de identitate ale membrilor familiei (copie);
 5. adeverinţe de elev/student a celorlalţi fraţi/surori (în original);
 6. acte doveditoare privind veniturile brute ale membrilor familiei (în original);
 7. declaraţie pe propia răspundere cum că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în baremul prevăzut prin lege (sub 250 lei) şi că familia dispune de diferenţa de bani pentru achiziţionarea calculatorului (se va semna la depunere);
 8. adeverinţă eliberată de secretariat din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior, respectiv pentru studenţii din anul 1, adeverinţă din care să rezulte calitatea de student.