Anunțuri ADL-ANMB

Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 2

Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 2

by ADL Anunturi -
Number of replies: 0

Academia Navală acorda 15 burse sociale pe semestrul 2, pentru studentii programelor de studii de licenta la sectia civila. Bursele se acorda pe criteriul venitului minim pe membru de familie.

Conform prevederilor Regulamentului privind acordarea burselor (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html), dosarul trebuie sa contina cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative.

Dosarele se depun în perioada 17 februarie - 6 martie la secretariatele decanatelor (sala L-P09 pentru FNMN, respectiv LI-P11 pentru FIM).