Anunțuri ADL-ANMB

Suspendarea activitatilor didactice

Suspendarea activitatilor didactice

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In perioada 12-31 martie 2020, activitatile didactice directe se suspenda.

In aceasta perioada, studentii pot depune solicitari administrative la secretariatele facultatilor doar prin email sau telefon, astfel:

  • Facultatea de Inginerie Marina - email: secretariat.fim@anmb.ro, telefon: 0241626200 int. 0114 (studenti) si 0180 (masteranzi)
  • Facultatea de Navigatie si Management Naval: - email: secretariat.fnmn@anmb.ro, telefon: 0241626200 int. 0191 (studenti NTMF) si 0117 (studenti IMNP si masteranzi)

In aceasta perioada, legatura studentilor cu cadrele didactice privind sarcinile de invatamant (proiecte, teme de casa, lucrari practice, indrumari de licenta, etc) se poate face prin:

  • mesaje colective trimise clasei prin platforma ADL, folosind forumul "Tutorat online" (in partea de sus a paginii cursului)
  • mesaje individuale trimise profesorului prin platforma ADL, folosind blocul "Mesaj pentru profesor" (in partea de stanga sus a paginii cursului)
  • prin adresele email personale ale profesorilor (adresele sunt de forma prenume.nume@anmb.ro)