Anunțuri ADL-ANMB

Informare privind studii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării

Informare privind studii ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimati studenti,

Vă informăm că la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFlSCDI) coordonează implementarea unei cercetări naţionale prin intermediul a două studii integrate: Chestionarul Naţional Studenţesc (CNS) şi Studiul EUROSTUDENT.

Cercetarea constă în aplicarea online, în perioada aprilie-iunie 2020, a două chestionare la nivelul studenţilor de la ciclurile de licenţă si master, din cadrul instituţiilor de învăţământ superior public de stat şi privat, studentul primind prin email o singură invitaţie, cu un singur link către cele două chestionare integrate.

Chestionarul Naţional Studenţesc este un studiu naţional, realizat în premieră, asupra gradului de satisfacţie a studenţilor privind calitatea învăţământului superior. Acest demers, prin integrarea perspectivelor studenţilor faţă de calitatea diverselor componente educaţionale, răspunde nevoii de susţinere sistemică a creşterii calităţii în învăţământul superior. Întrebările sunt grupate în mai multe categorii, precum infrastructura universitară, reprezentanţii studenţilor, resursele învăţării, servicii sociale, activitatea de predare, evaluare, comunicare şi feedback, oportunităţi de învăţare, organizarea procesului educaţional sau sprijin academic.

Studiul EUROSTUDENT este un demers european ce îşi propune să contribuie la stabilirea structurilor naţionale de monitorizare a dimensiunii sociale a învăţământului superior, ţările participante având posibilitatea de a compara datele obţinute şi de a primi sprijin în utilizarea experienţei acumulate pentru analiza şi îmbunătăţirea propriului sistem de învăţământ superior. UEFISCDI coordonează pentru a cincea oară, împreună cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), studiul naţional privind condiţiile de viaţă şi de studiu a studenţilor. Principalele teme abordate se referă la situaţia şi contextul actual al studiilor, condiţiile de viaţă, mobilitatea internaţională şi situaţia familială a studentului.