Anunțuri ADL-ANMB

Desfăşurarea activităţilor didactice în mediul online

Desfăşurarea activităţilor didactice în mediul online

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Senatul ANMB a aprobat azi Procedura Operationala 02-20 care stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor didactice în mediul online ca suport al activităților didactice directe sau ca substitut al acestora în situația în care procesul de învățământ se suspendă din cauza producerii unor evenimente deosebite.

Responsabilitatile studentilor:

- Sunt obligați să parcurgă activitățile didactice în mediul virtual conform solicitării cadrelor didactice;
- Sunt obligați să anunțe cadrele didactice dacă sunt în imposibilitatea accesării platformei ADL;
- Beneficiază de sprijin din partea cadrelor didactice în mediul virtual în perioadele planificate în orarul semestrial și ori de câte ori cadrul didactic își manifestă disponibilitatea;
- Semnalează orice nereguli privind calitatea procesului didactic îndrumătorului de grupă, directorului departamentului sau decanului;

Responsabilitatile cadrelor didactice:

- Încarcă toate materialele didactice în format electronic pe platforma ADL pentru disciplinele din statele de funcții didactice corespunzătoare semestrului în cauză;
- Respectă formatul online stabilit de Consiliul departamentului pentru activitățile didactice pe care le gestionează;
- Cunosc modul de comunicare cu studenții;
- Consemnează prezența studenților la formele de pregătire pe care le gestionează;
- Realizează cel puțin o dată pe săptămână o intervenție online (conferință, video, audio, foto etc.) cu studenții la fiecare disciplină gestionată;
- Sunt disponibile obligatoriu pentru comunicare pe platforma ADL în perioadele planificate în orarul semestrial;
- Asigură sprijin permanent studenților în vederea îndeplinirii obiectivelor din fișa disciplinei;
- În vederea realizării feedback-ului cu studenții, indiferent de prevederile fișei disciplinei, alocă cel puțin o temă de casă, referat, portofoliu cu pondere în evaluarea pe parcurs;
- Respectă prevederile fișei disciplinei în ceea ce privește evaluarea pe parcurs, platforma ADL permițând forme de evaluare electronică;
- Utilizează căi alternative de asigurare a materialelor didactice în format electronic pentru studenții care nu au posibilități de accesare a platformei ADL;
- Îndrumătorii proiectelor de diplomă / disertație le oferă suport didactic și științific cel puțin o dată pe săptămână studenților din coordonare. De asemenea se asigură că studenții respectă planul proiectului stabilit inițial;
- Asigură evaluarea studenților pe parcurs prin teme de casă, teste online, aprecierea participării active la seminarii / laboratoare;
- Completează caietul lectorului cu activitățile online desfășurate.