Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială de examene

Sesiune specială de examene

de către ADL Administrator-
Număr de răspunsuri: 0

În conformitate cu prevederile art. 30 al. (2) din Regulamentului activității profesionale a studenților, Biroul Consiliului de Administrație al ANMB (Hotărârea nr. BC-16-03C/04.03.2016) a aprobat desfășurarea unei sesiuni speciale de examene (restanțe) cu taxă pentru studenții care se încadrează în una din următoarele situații:

  1. Studenți care au efectuat voiaj internațional în anul universitar 2015-2016 în perioada în care s-a desfășurat sesiunea I de examene: 1-19 februarie 2016;
  2. Studenți care au efectuat mobilități de studiu Erasmus la universități partenere și au discipline care nu au fost echivalate;
  3. Studenți care urmează să efectueze voiaj internațional începând cu luna mai 2016 și nu vor fi prezenți la sesiunea a II-a de examene. În cazul acesta studenții vor depune odată cu cererea de examinare adeverința din partea companiei care certifică data plecării în voiaj;
  4. Studenți aflați în prelungire de școlaritate în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016.

Pentru cazurile identificate mai sus participarea la examene este condiționată de îndeplinirea obligațiilor de învățământ (recuperarea tuturor laboratoarelor, efectuarea temelor de casă, elaborarea și predarea proiectelor de curs, etc.) după consultarea titularului de disciplină.

Perioada de organizare și desfășurare a sesiunii speciale:

  • 1-6 aprilie 2016 – depunerea cererilor de examinare la secretariate
  • 4-21 aprilie 2016 – recuperarea laboratoarelor (până în preziua examenului, conform planificării stabilite de cadrul didactic)
  • 11-22 aprilie 2016 – desfășurarea sesiunii de examene (conform planificării realizate de secretariat)

Taxa de participare la sesiunea specială este de 100 lei/examinare. Studenții care au efectuat mobilități de studii Erasmus pot susține examene la disciplinele care nu au fost echivalate în regim fără taxă.