Anunțuri FNMN

Burse de studii in Norvegia (semestrul 1)

Burse de studii in Norvegia (semestrul 1)

de către Băutu Andrei-
Număr de răspunsuri: 0

În perioada 11-29 aprilie 2016, Facultatea de Navigație și Management Naval organizează concursul de selecție pentru acordarea burselor de studii Erasmus+ la Colegiul Universitar din Ålesund, pe semestrul 1 din anul universitar 2016-2017. La concurs se pot înscrie studenții din anul 2 (in prezent) de la programul de studii Inginerie și Management Naval și Portuar.

Concursul se desfășoară după următorul calendar:

  • 11-25.04.2016 – Înscrierea studenților prin depunerea dosarelor de concurs

  • 26.04.2016, ora 12 – Susținerea probei de cunoștințe de limba engleză

  • 27.04.2016, ora 12 – Susținerea interviului în prezența comisiei de selecție

  • 27.04.2016, ora 15 – Anunțarea rezultatelor

Pentru înscrierea la concurs, studenții trebuie sa depună la Secretariatul Decanatului (sala LP09) un dosar ce cuprinde următoarele documente:

  • Cerere pentru participarea la mobilitatea de studiu aprobată de Decanul facultății (vezi anexa)

  • Scrisoare de motivație adresată comisiei de evaluare (vezi anexa)

  • Curriculum vitae (format Europass) cu fotografie color

  • Recomandare din partea îndrumătorului de grupă

Ierarhizarea candidaților se realizează pe baza mediei obținute la sesiunea de examene din iarna (cu ponderea 60%) și a notei la testul de limba engleză (cu pondere 40%). Pentru a fi selecționat studentul trebuie să fie declarat „ADMIS” la interviu.

Studenții declarați selecționați vor semna Learning Agreement și Contractul Financiar cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” prin Biroul Programe Comunitare.