Anunțuri ADL-ANMB

In atentia studentilor/masteranzilor din anii terminali

In atentia studentilor/masteranzilor din anii terminali

de către ADL Administrator-
Număr de răspunsuri: 0

Va informam ca regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de licenta/disertatie a fost actualizat cu prevederile Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3098/27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie.

Conform prevederilor art 19 din ordin, "examenele de finalizare a studiilor se pot organiza in 3 sesiuni, conform structurii anului universitar, dintre care doua in anul curent si o sesiune in luna februarie a anului universitar urmator".

Astfel, studentii/masteranzii care din orice motiv (voiaje, situatie scolara, motive personale) nu sustin examenul de licenta/disertatie in luna iulie 2016, vor putea sustine acest examen in luna septembrie 2016 si februarie 2017.