Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială în perioada 16 noiembrie-4 decembrie

Sesiune specială în perioada 16 noiembrie-4 decembrie

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Sesiunea se adresează studenţilor cu situaţia şcolară neîncheiată, studenţilor care la momentul susţinerii examenelor în sesiunea de restanţe din perioada 24.08-11.09.2020 au fost plecaţi în voiaj aprobat și studenților care în perioada sesiunii I de examene din anul universitar 2020-2021 (18.01-05.02.2021) dovedesc faptul că nu pot fi prezenți pentru a susține examene restanțe din anii anteriori.

Studenţii aflaţi în una din situaţiile prezentate mai sus pot participa la sesiunea specială numai în condiţiile îndeplinirii obligaţiilor şcolare (laboratoare, teme de casă, proiect etc.) în perioada premergătoare datei de susţinere, după consultarea titularului de disciplină.

Informaţii privind sesiunea specială:

  • 2-11 noiembrie - înscrierea studentilor in sesiune în perioada;
  • 16 noiembrie-preziua examenului - recuperarea laboratoarelor, conform planificării realizate de departamentele didactice;
  • 16 noiembrie-4 decembrie - susţinerea examenelor din sesiunea specială (in format online), conform planifiării realizate de decanate;

Pentru a participa la sesiune, studenții vor depune la secretariatul facultăţii