Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială de examene

Sesiune specială de examene

de către ADL Administrator-
Număr de răspunsuri: 0

În conformitate cu prevederile Regulamentului activității profesionale a studenților, Consiliul de Administrație al ANMB (prin Hotărârea AC-16-09H/13.09.2016) a aprobat desfășurarea unei sesiuni speciale de examene (restanțe) cu taxă pentru:

  • studenți/masteranzi care au fost plecați în voiaje aprobate în timpul sesiunilor din vară/toamnă;

  • studenți/masteranzi care nu îndeplinesc numărul de credite necesar promovării în anul următor.

Participarea la examene este condiționată de îndeplinirea obligațiilor de învățământ (efectuarea tuturor laboratoarelor și temelor de casă, predarea proiectelor de curs, etc.) după consultarea titularului de disciplină.

Numărul maxim de examene care poate fi susținut de un student în sesiune specială este 4, acestea fiind mentionate pe cererea de inscriere (tipizatul se găsește la secretariat).

Perioada de organizare și desfășurare a sesiunii speciale:

- 16, 19, 20 septembrie 2016 – depunerea cererilor de examinare la secretariate

- 21, 22, 23, 26 septembrie – desfășurarea sesiunii de examene (conform planificării realizate de secretariat)

Taxa de participare la sesiunea specială este de 150 lei/examen.