Anunțuri FNMN

Aplicații pentru burse sociale

Aplicații pentru burse sociale

de către Atodiresei Dinu-
Număr de răspunsuri: 0

În perioada 03.10.2016-21.10.2016 se va derula procedura IL-3.7-01 privind acordarea burselor sociale pentru studenții F.N.M.N – studii de licența, cu frecvență și cu frecvență redusă, pentru semestrul I al anului universitar 2016-2017.

Academia Navală va acorda 15 burse sociale pentru studenții programelor de studii civile, cursuri cu frecvență și cu frecvență redusă, în raport cu criteriul venitului minim pe membru de familie. Conținutul dosarului trebuie constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor în ANMB.

Dosarele conținând documentele legale pentru acordarea bursei sociale (cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative) pot fi depuse la secretariatul Decanatului (sala LP9).