Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune de examene 23.08 – 10.09.2021

Sesiune de examene 23.08 – 10.09.2021

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimați studenți și masteranzi,

În perioada 23 august – 10 septembrie are loc sesiunea de examene de toamnă. La această sesiune, desfășurată online pe modelul sesiunii din vară, pot participa studenții restanțierii, precum și cei care doresc reevaluarea la anumite discipline. Pentru pregătirea în bune condiții a acestei sesiuni vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

  • Efectuarea tuturor sarcinilor școlare (teme de casă, referate, laboratoare, proiecte etc.), în conformitate cu precizările cadrelor didactice; este responsabilitatea fiecărui student să cunoască îndatoririle academice care îi revin, iar cadrele didactice vă stau la dispoziție pentru consiliere;
  • Achitarea la zi a taxei de studii și a taxelor de susținere a restanțelor, acolo unde este cazul (restanțe ale studenților de anul 4, restanțe din ani anteriori pentru studenții de anii 2 și 3 sau examenele de reevaluare indiferent de anul de studii); taxele se achită online.

Pentru nelămuriri privind situația școlară și alte probleme administrative vă puteți adresa secretariatelor facultăților, astfel: 

  • Facultatea de Inginerie Marină – secretariat.fim@anmb.ro
  • Facultatea de Navigație și Management Naval – secretariat.fnmn@anmb.ro.

Mult succes în pregătirea examenelor!