Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială de examene 13-16 septembrie

 
Imaginea ADL Administrator
Sesiune specială de examene 13-16 septembrie
de către ADL Administrator- marți, 7 septembrie 2021, 15:09
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului activității profesionale a studenților, Consiliul de Administrație al ANMB a aprobat desfășurarea unei sesiuni speciale de examene cu taxa pentru studenti/masteranzi restantieri, in vederea acumularii numarului de credite necesar promovarii in anul urmator.

Participarea la examene este condiționată de îndeplinirea obligațiilor de învățământ (efectuarea tuturor laboratoarelor și temelor de casă, predarea proiectelor de curs, etc.) prevazute in fisa disciplinei.

Taxa de participare la sesiunea specială este de 150 lei/examen.

Perioada de organizare și desfășurare a sesiunii speciale:

- depunerea online a cererilor de examinare (la adresa secretariat.fim@anmb.ro pentru studentii Facultatii de Inginerie Marina, respectiv secretariat.fnmn@anmb.ro pentru studentii Facultatii de Navigatie si Management Naval): 8-10 septembrie (pana la ora 10). Tipizatul cererii se gaseste pe https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/avizier.html 

- desfășurarea sesiunii de examene: 13-16 septembrie (conform planificarii care va fi afisata pe https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/examene.html).