Anunțuri ADL-ANMB

Începerea anului universitar

Începerea anului universitar

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Senatul Universitar al ANMB a aprobat în ședința din 21 septembrie derularea activităților didactice în primul semestrul al anului universitar 2021-2022 după cum urmează:

 • programele de studii de licență de la secția militară: toate activitățile didactice (curs, seminar, proiect, laborator) se desfășoară în sistem față în față, cu prezență fizică în campus, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 1 m2/student.
 • programele de studii de licență de la secția civilă: activitățile didactice se vor desfășura în sistem mixt (prezență fizică și online) astfel:
  • toate cursurile se desfășoară online;
  • seminariile, proiectele și laboratoarele se desfășoară cu prezență fizică în campus.
 • programele de studii de masterat: activitățile didactice se vor desfășura în sistem mixt (prezență fizică și online) astfel:
  • toate cursurile și seminariile se desfășoară online;
  • proiectele și laboratoarele se desfășoară cu prezență fizică în campus;
 • programele de studii postuniversitare: toate activitățile didactice se desfășoară în sistem față în față, cu prezență fizică în campus;

În situații speciale, cadrul didactic poate desfășura punctual activități didactice cu prezentă fizică și în sistem online (și invers) cu aprobarea directorului de departament și decanului facultății, cu respectarea orarului și a standardelor de calitate, conform fișei disciplinei.