Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială în perioada 22 noiembrie-12 decembrie

Sesiune specială în perioada 22 noiembrie-12 decembrie

by ADL Anunturi -
Number of replies: 0

Consiliul de Administrație al ANMB a aprobat desfasurarea unei sesiuni speciale de examene. Sesiunea se adresează:

  • studenţilor cu situaţia şcolară neîncheiată;
  • studenţilor care la momentul susţinerii examenelor în sesiunea de restanţe din perioada 23 august-10 septembrie au fost plecaţi în voiaj aprobat;
  • studenților care în perioada sesiunii I de examene din anul universitar 2021-2022 (10-28 ianuarie 2022) dovedesc faptul că nu pot fi prezenți pentru a susține examene restanțe din anii anteriori.

Studenţii aflaţi în una din situaţiile prezentate mai sus pot participa la sesiunea specială numai în condiţiile îndeplinirii obligaţiilor şcolare (laboratoare, teme de casă, proiect etc.) în perioada premergătoare datei de susţinere, după consultarea titularului de disciplină.

Informaţii privind sesiunea specială:

  • 8-17 noiembrie - înscrierea studentilor in sesiune în perioada;
  • 18 noiembrie-preziua examenului - recuperarea laboratoarelor, conform planificării realizate de departamentele didactice;
  • 22 noiembrie-12 decembrie - susţinerea examenelor din sesiunea specială (in format online), conform planifiării realizate de decanate;

Pentru a participa la sesiune, studenții vor depune la secretariatul facultăţii