Anunțuri ADL-ANMB

Reluarea procesului de cazare a studenților civili

Reluarea procesului de cazare a studenților civili

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

În vederea asigurării recuperării activităților didactice cu caracter practic-aplicativ și a participării la activitățile didactice directe impuse conform deciziei Senatului universitar pentru semestrul I la anului universitar 2021-2022, Biroul Consiliului de administrație hotărăște reluarea procesului de cazare a studenților civili declarați ADMIS (conform listei publicate in luna septembrie), începând cu data de 20.11.2021, astfel:

- prezentarea pentru cazare va fi în perioada 20.11.2021 interval orar 08.00 / 18.00 – 21.11.2021 interval orar 08.00 / 18.00. Studenții care nu se prezintă în această perioadă și nu îndeplinesc formalitățile solicitate pierd locul de cazare;

- cazarea este condiționată de deținerea Certificatului digital european COVID, iar cazarea se va efectua doar pe perioada de valabilitate a acestuia. La prezentare, studenții vor depune o copie la administratorul căminului.