Anunțuri ADL-ANMB

Oportunitate de finantare a ideilor de afaceri

Oportunitate de finantare a ideilor de afaceri

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Societatea Antreprenoriala Studenteasca din cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta (SAS-ANMB) va informeaza asupra unei oportunitati de finantare a ideilor voastre de afaceri. Regasiti mai jos mesajul trimis de organizatorii proiectului:

Asociația Exino, în parteneriat cu Dast Training Center SRL a demarat proiectul "Student antreprenor în Regiunea Sud-Muntenia" MySMIS142005.


Obiectivul general al proiectului INNOTECH este creșterea numărului de absolvenți de învățământ terțiar universitar care dezvoltă o afacere într-unul din sectoarele identificate ca și competitive prin intermediul Strategiei Naționale pentru Competitivitate 2014-2020 (SNC2014-2020), în corelare cu domeniile de specializare inteligentă identificate prin intermediul Strategiei Naționale pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020.


Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 3 instituții de învățământ superior din regiunea Centru în vederea stimulării antreprenorialului la nivelul persoanelor înmatriculate în învățământul superior.

2. Dezvoltarea unui sistem de parteneriate cu minim 6 organizații reprezentative ale mediului de afaceri din regiunea Centru (organizații patronale/asociații de întreprinderi/HUB-uri/Clustere de afaceri/incubatoare de afaceri/Camere de comerț, etc) în vederea adaptării activităților proiectului la rigorile mediului economic dar și în vederea asigurării sustenabilității întreprinderilor sprijinite prin interconectarea acestora la mediul de afaceri din regiune.

3. Organizarea și derularea unui program de formare profesională în competențe antreprenoriale în vederea dobândirii de competențe certificate și recunoscute la nivel național pentru un număr de 345 de studenți (ISCED 4-8) care doresc să demareze o afacere pe cont propriu.

4. Dezvoltarea unui sistem complex de consiliere/consultanță/mentorat inclusiv derularea unui stagiu de practică într-o companie pentru cei 13 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri la care se adaugă un număr de 3 persoane aflate pe lista de rezerve.

5. Acordarea de micro granturi sub forma de ajutor de minimis în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru un număr de 13 de întreprinderi ce vor pune în implementare cele 13 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare.


Proiectul se derulează în Regiunea de Dezvoltare Centru formată din următoarele județe: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași.


Grupul țintă eligibil al proiectului este format din 345 de persoane care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiții Specifice Innotech Student și anume:

a) să se încadreze într-una din categoriile de grup țintă eligibile:

– Studenți (ISCED 5-7) –trebuie să demonstreze la data intrării în operațiune (prima zi de curs de formare profesională în competente antreprenoriale) că este înmatriculat cel puțin în anul 2 de studii de licență.

– Studenți doctoranzi în ciclul de studii universitare de doctorat

– Cursanți (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – înmatriculați, la data intrării în operațiune, în cel puțin anul 2 de studii.

b) să exprime în scris intenția de a înființa o întreprindere în regiunea Centru (prin întreprindere se înțelege "orice formă de organizare a unei activități economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activități de producție, comerț sau prestări de servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență, respectiv: societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice, precum și asociații și fundații, cooperative agricole și societăți agricole care desfășoară activități economice").


Prin dezvoltarea unui program complex de sprijin care cuprinde servicii GRATUITE de consultanță, mentorat și consiliere precum și cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale acreditate ANC, Asociația Exino invită studenții care se încadrează în grupul țintă al proiectului să se înscrie până la data limită de 15.03.2022.


Pe pagina de Facebook a proiectului se vor publica anunțuri cu privire la oportunitățile proiectului și metodologiile de selectare a grupului țintă: https://www.facebook.com/Student-antreprenor-in-regiunea-Sud-Muntenia-MySmis-142005-100435845867041/