Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială în perioada 4-15 aprilie

Sesiune specială în perioada 4-15 aprilie

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In conformitate cu prevederile Regulamentului activitatii profesionale a studentilor, Consiliul de Administratie al ANMB a aprobat desfasurarea unei sesiuni speciale de examene (restante) cu taxa (150 lei/examinare) pentru studentii care se incadreaza in una din urmatoarele situatii:

  1. Studenti care au efectuat voiaj international in anul universitar curent si nu au beneficiat de sesiunea 1 de examene. Acesti studenti pot sa sustina in sesiunea speciala doar examene din semestrul 1;
  2. Studenti care urmeaza sa efectueze voiaj international incepand cu luna mai anul curent si nu vor beneficia de sesiunea a 2-a de examene. Acesti studenti pot sa sustina in sesiunea speciala doar examene restante din semestrul 2 si vor depune, odata cu cererea de examinare, o adeverinta din partea companiei care certifica data plecarii in voiaj.
  3. Studenti care au beneficiat de mobilitati de studii Erasmus+ pe semestrul 1 din anul universitar curent. Acesti studenti pot sa sustina examene numai la disciplinele care nu au fost echivalate si fara sa achite taxa de examinare.

Pentru inscriere la sesiunea speciala, studentii vor depune la secretariat cate o cerere (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/avizier/2020/Cerere_examinare_sesiune_speciala.pdf) pentru fiecare disciplina la care solicita examinarea. 

Participarea la examene este conditionata de indeplinirea obligatiilor scolare (recuperarea tuturor laboratoarelor, efectuarea temelor de casa, elaborarea si predarea proiectelor, etc.) in perioada premergatoare datei examinarii, dupa consultarea titularului de disciplina.

Perioada de organizare si desfasurare a sesiunii speciale:

  • 29 martie - 1 aprilie (ora 12) - perioada de depunere a cererilor de examinare;
  • 4 - 15 aprilie - perioada de desfăşurare a sesiunii de examene.