Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune de examene 22 august – 9 septembrie

Sesiune de examene 22 august – 9 septembrie

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Stimați studenți și masteranzi,

În perioada 22 august – 9 septembrie are loc sesiunea de examene de toamnă conform planificării publicate pe https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/examene.html

La această sesiune pot participa studenții restanțierii, precum și cei care doresc reevaluarea la anumite discipline. Pentru pregătirea în bune condiții a acestei sesiuni vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 • Efectuarea tuturor sarcinilor școlare (teme de casă, referate, laboratoare, proiecte etc.), în conformitate cu precizările cadrelor didactice; este responsabilitatea fiecărui student să cunoască îndatoririle academice care îi revin, iar cadrele didactice vă stau la dispoziție pentru consiliere;
 • Achitarea la zi a taxei de studii.
 • Achitarea taxelor de susținere a examinării pentru:
  • evaluările pentru restanțe susținute de studenții din anul 4;
  • evaluările pentru restanțe la materii din ani anteriori, susținute de studenții de anii 2 și 3;
  • reevaluările (pentru modificarea notei) susținute de studenții din orice an. 

Taxele se achită online. Pentru nelămuriri privind situația școlară și alte probleme administrative vă puteți adresa secretariatelor facultăților, astfel: 

 • Facultatea de Inginerie Marină – secretariat.fim@anmb.ro
 • Facultatea de Navigație și Management Naval – secretariat.fnmn@anmb.ro.

Mult succes în pregătirea examenelor!