Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială de examene 12-14 septembrie

Sesiune specială de examene 12-14 septembrie

by ADL Anunturi -
Number of replies: 0

În conformitate cu prevederile Regulamentului activității profesionale a studenților, Consiliul de Administrație al ANMB a aprobat desfășurarea unei sesiuni speciale de examene cu taxa pentru studenti/masteranzi restantieri, in vederea acumularii numarului de credite necesar promovarii in anul urmator (maxim 3 examene/student).

Participarea la examene este condiționată de îndeplinirea obligațiilor de învățământ prevazute in fisa disciplinei.

Taxa de participare la sesiunea specială este de 150 lei/examen.

Perioada de organizare și desfășurare a sesiunii speciale:

- depunerea cererilor de examinare fizic sau online (la adresa secretariat.fim@anmb.ro pentru studentii Facultatii de Inginerie Marina, respectiv secretariat.fnmn@anmb.ro pentru studentii Facultatii de Navigatie si Management Naval): 7-9 septembrie (pana la ora 12). Tipizatul cererii se gaseste pe https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/avizier.html

- desfășurarea sesiunii de examene: 12-14 septembrie (conform planificarii care va fi afisata pe https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/examene.html).