Cursul se adreseaza studentilor de anul 3 programul de studii navigatie si transport maritim si fluvial.
Continutul cursului: SMCP (Standard Marine Communicaton Phrases)-limbaj maritim standard pentru comunicatii la bordul navei.

Prin parcurgerea temelor acestei discipline se asigură acumularea de cunoștințe și formarea de deprinderi necesare folosirii optime a radarului de navigație, ținând cont de limitările sale în ceea ce privește acuratețea detectării țintelor, pentru evitarea situațiilor de coliziune, conform prevederilor COLREG.