Anunțuri ADL-ANMB

Selectie Erasmus+

Selectie Erasmus+

de către Cucu Marius-
Număr de răspunsuri: 0

Dragi studenți,

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 09.05.2023 – 19.05.2023 Biroul ERASMUS+ al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” va demara procedura de selecţie a studenţilor (militari și civili) pentru mobilităţile de studiu din primul semestru al anului universitar 2023-2024 (SMS).

Pentru studenții interesați Biroul Erasmus+ va organiza în data de 12.05.2023, ora 13:30, în sala S3, pavilion CI, et. 2, un workshop de informare pentru a descoperi beneficiile accesării unei Burse Erasmus+.

Calendarul procesului de selecție a candidaților este următorul:

•    09.05 – 19.05 - Etapa 1 (preselecție) – exprimarea intenției de participare prin depunerea unei cereri la biroul Erasmus+ sau transmiterea acestora pe adresa de email erasmus@anmb.ro; (cererea se regăsește pe pagina

https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html#documente)

•    19.05 – 26.05- Validarea cererilor și ierarhizarea aplicațiilor în funcție de medie, recomandări, participări anterioare la program, etc.;

•    26.05-29.05 - Repartizarea studenților declarați admiși pe centre în funcție de locurile disponibile și oferta educatională a universităților partenere

•    29.05 (civili şi militari) afișarea rezultatelor pe site-ul ANMB;

•    29.05-15.06.2023– Etapa 2 – finalizarea dosarelor de selecție pentru studenții declarați admiși.

Pentru detalii suplimentare  privind implementarea programului Erasmus+ în ANMB, puteți solicita informații prin email erasmus@anmb.ro sau va puteti prezenta la Biroul Erasmus+ în fiecare zi, între orele 13.00 – 15.00. În același timp vă invităm să vă conectați la pagina de Facebook Erasmus+ a ANMB https://www.facebook.com/ErasmusPlusANMB/ pentru  a vă informa despre implementarea acestui program în cadrul ANMB.

Vă mulțumim și vă așteptăm cu aplicații pentru finanțarea mobilităților în cadrul programului Erasmus+!

Selectie