Anunțuri ADL-ANMB

Selectie pentru burse Erasmus+ pentru semestrul 1

Selectie pentru burse Erasmus+ pentru semestrul 1

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In perioada 15.05-08.06.2017 Academia Navală "Mircea cel Batran" efectuează procesul de selecție a studenților pentru incadrarea ofertei de mobilități de studiu pentru semestrul 1, anul universitar 2017-2018, la universitățile partnere. Programul procesului de selecție a candidaților este următorul:

  • 15.05-29.05.2017 - înscrierea candidaților prin depunerea dosarelor la Secretariatul Decanatului facultatii de care apartin (dosarul contine CV europass, cerere către decan, scrisoare motivare participare la Erasmus+, recomandare din tutorelui)
  • 31.05.2017, ora 10.00-12.00 - susținerea probei de competențe lingvistice (testare limba engleză);
  • 08.06.2017 - interviu pentru selecția și plasarea candidaților (în ordinea rezultatelor obținute).

Detalii privind oferta ANMB privind mobilitățile de studiu și conținutul dosarului de aplicație, respectiv procedura de organizare a selecției și de derulare a mobilităților de studiu pot fi găsite pe situl anmb (https://www.anmb.ro/ro/files/erasmus/mobilitati_stud.html). Pentru detalii suplimentare contactați biroul Erasmus+ (email erasmus@anmb.ro sau telefon 0241626200/interior 0225) sau solicitați informații la Prodecanul pentru IFR, Cercetare si Relatii Internationale.

Vă așteptam cu interes aplicațiile!