Anunțuri FNMN

Aplicații pentru burse sociale

Aplicații pentru burse sociale

de către Băutu Andrei-
Număr de răspunsuri: 0

În perioada 2-20 octombrie 2017 se deruleaza procesul de acordare a burselor sociale pentru semestrul 1 al anului universitar 2017-2018 pentru studenții F.N.M.N. – studii de licența, invatamant cu frecvență și cu frecvență redusă.

Academia Navală va acorda 15 burse sociale pentru studenții programelor de studii civile, cursuri cu frecvență și cu frecvență redusă, în raport cu criteriul venitului minim pe membru de familie. Conținutul dosarului trebuie constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor în ANMB (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html).

Dosarele conținând documentele legale pentru acordarea bursei sociale (cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative) pot fi depuse la secretariatul Decanatului F.N.M.N. (sala LP09).