Anunțuri ADL-ANMB

Acces in campusul ANMB (cu cartele pe la turnicheti)

Re: Acces in campusul ANMB (cu cartele pe la turnicheti)

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Legat de accesul in campus, revenim cu urmatoarele completari:

  1. Pentru siguranta studentilor si a bunurilor lor, incepând cu anul universitar 2017-2018 accesul studenților în campusul ANMB se face exclusiv pe baza cardului de acces eliberat de structura de securitate a ANMB. Alte documente (carnet de student, legitimații etc.) nu reprezintă o modalitate de substituire a cardului de acces (din motive legate de fluidizarea accesului).
  2. În situația pierderii/sustragerii cardului de acces, studenților li se va elibera un duplicat numai după aprobarea solicitării de către decanul facultății și achitarea taxei de emitere a duplicatului (30 lei) la casieria instituției. Cardurile de acces defecte/deteriorate vor fi înlocuite gratuit.
  3. Studenții de anul I, care nu au intrat încă în posesia cardurilor de acces, sunt rugați să se adreseze structurii de securitate, în vederea eliberării acestora.
  4. Structura de securitate poate fi contactată de la puntul de control, prin intermediul personalului de serviciu, la numărul de telefon 0119.