Anunțuri ADL-ANMB

Contractul de studii si taxa de scolarizare

Contractul de studii si taxa de scolarizare

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Va reamintim ca vineri (27 octombrie) este termenul limita pentru achitarea primei rate din taxa de scolarizare, iar luni (31 octombrie) este termenul limita pentru semnarea contractului anual de studii. Conform art. 39, al. 6 din Regulamentul Activitatii Profesionale a Studentilor (disponibil la adresa https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html), studentul va fi propus spre exmatriculare daca nu a achitat cheltuielile de şcolarizare la termenele prevăzute prin contract saunu a semnat contractul anual de studii.

Cu aceasta ocazie va reamintim ca plata taxei de studii se poate face simplu si rapid de la orice banca, prin ordin de plata sau prin online/mobile banking, completand urmatoarele informatii:

  1. destinatar: Academia Navala
  2. cont IBAN: RO74 TREZ 2312 0F33 0500 XXXX
  3. cod fiscal: 4515484
  4. mentiuni: numele studentului, grupa de studii si ce reprezinta suma (ex. Popa Vlad, 311C, rata 1 din taxa de studii)