Anunțuri ADL-ANMB

Modificarea graficului activităților educaționale

Modificarea graficului activităților educaționale

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

Pentru a evita suprapunerea in luna iulie a mai multor activitati (absolvire, admitere, voiajul NS Mircea, activitatea CULP, etc), Senatul ANMB a aprobat modificarea Graficului activităților educaționale în anul universitar 2017-2018, astfel:

  • Se va renunța la săptămâna de recuperări 11.06 - 15.06.18. Lucrările practice de laborator se vor recupera începând cu data de 14.05.2018 până la data de 08.06.2018 pentru disciplinele prevăzute cu colocviu și până în preziua examenului la disciplinele prevăzute cu examen;
  • Pentru studenții din anii I, II și III, sesiunea de examene din semestrul al II-lea se va desfășura în perioada 11.06-29.06.18;
  • Studenții civili din anii I, II și III vor desfășura practica în perioada 02.07-21.07.18;
  • Pentru studenții civili din anul IV sesiunea de examene din semestrul al II-lea se va desfășura în perioada 29.05-12.06.18;
  • Pentru studenții civili din anul IV, în perioada 13.06-29.06.18, la nivelul facultăților, se poate organiza sesiune de restanțe;
  • Pentru studenții civili din anul IV, în perioada 18.06-29.06.18 se va desfășura pregătirea proiectului de diplomă;
  • Studenții militari din anii I și III vor desfășura practica și PMB în perioada 02.07 – 16.08.18;
  • Studenții militari din anul II vor beneficia de vacanță începând cu 04.07.18 până la data îmbarcării la bordul NS Mircea, dată care va fi stabilită după aprobarea documentelor marșului;
  • Organizarea și desfășurarea Examenului de diplomă / disertație, sesiunea iulie va avea loc în perioada 02.07-21.07.18.

Graficul activităților educaționale actualizat este atasat acestui mesaj.