Anunțuri ADL-ANMB

Sesiune specială pentru studenţii din anii terminali

Sesiune specială pentru studenţii din anii terminali

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 0

In conformitate cu prevederile art. 30 al. (2) din Regulamentului activitatii profesionale a studentilor, Consiliul de administrație a aprobat organizarea unei sesiunii speciale de examene în regim cu taxă (150 lei/examinare) pentru studenţii restanțieri din anii terminali (anul IV – studii universitare de licență, anul II – studii universitare de master) și în regim fără taxă pentru studenții care au beneficiat de mobilități de studii Erasmus+ în semestrul al II-lea din anul universitar 2018-2019.

Participarea la examene este condiţionată de îndeplinirea obligaţiilor şcolare (laboratoare, teme de casă, proiect etc.) în perioada premergătoare datei de susţinere, după consultarea titularului de disciplină.

Perioada de organizare şi desfăşurare a sesiunii speciale:

A. Studii universitare de licență

 

  • 04.06-06.06.2019 perioada de înscriere pentru sesiunea de examene, pe baza unei cereri personale, pentru maxim 4 examene;
  • 10.06-13.06.2019 perioada de desfăşurare a sesiunii de examene.

B. Studii universitare de master

 

  • 28.05-30.05.2019 perioada de înscriere pentru sesiunea de examene, pe baza unei cereri personale;
  • 03.06-14.06.2019 perioada de desfăşurare a sesiunii de examene.