Anunțuri ADL-ANMB

Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 1

Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 1

de către ADL Anunturi-
Număr de răspunsuri: 1

Academia Navală acorda 15 burse sociale pe semestrul 1, pentru studentii programelor de studii de licenta la sectia civila. Bursele se acorda pe criteriul venitului minim pe membru de familie.

Conform prevederilor Regulamentului privind acordarea burselor (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html), dosarul trebuie sa contina cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative.

Dosarele se depun în perioada 1-21 octombrie la secretariatele decanatelor (sala L-P09 pentru FNMN, respectiv LI-P11 pentru FIM).

Ca răspuns la ADL Anunturi

Re: Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 1

de către ADL Anunturi-

Va reamintim ca aplicațiile pentru burse sociale pe semestrul 1 se pot depune pana lunea viitoare (21 octombrie) la secretariatele decanatelor (sala L-P09 pentru FNMN, respectiv LI-P11 pentru FIM). Dosarul trebuie sa conțină cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative, conform cu regulamentului privind acordarea burselor (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html).