Anunțuri ADL-ANMB

Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 1

Re: Aplicații pentru burse sociale pe semestrul 1

by ADL Anunturi -
Number of replies: 0

Va reamintim ca aplicațiile pentru burse sociale pe semestrul 1 se pot depune pana lunea viitoare (21 octombrie) la secretariatele decanatelor (sala L-P09 pentru FNMN, respectiv LI-P11 pentru FIM). Dosarul trebuie sa conțină cerere, declarație pe propria răspundere, adeverințe de venit, alte documente justificative, conform cu regulamentului privind acordarea burselor (https://www.anmb.ro/ro/files/studenti/regulamente.html).