Anunțuri ADL-ANMB

Inscrieri IMO - SSD

 
Imaginea Popa Adrian
Inscrieri IMO - SSD
de către Popa Adrian- miercuri, 4 martie 2020, 11:34
 

In perioada 9 Martie – 10 Aprilie 2020 , în cadrul Academiei Navale se fac înscrieri pentru cursul IMO de Sarcini Specifice de Securitate la Bordul Navei - SSD, necesar obținerii carnetului de marinar și a brevetului de ofițer maritim aspirant. Aceste documente sunt emise de către Autoritatea Navala Română şi sunt obligatorii pentru studentii care doresc să efectueze stagiul de pregătire practică la bordul navelor comerciale. Acest curs este organizat în parteneriat cu CERONAV Constanta. Înscrierea constă în completarea fișei de inscriere la sediul RoNoMar, Office 1 (Secretariat RoNoMar), în cadrul Academiei Navale. Fișele de inscriere se regăsesc la biroul menționat anterior. La aceste fișe de înscriere se atașează copia chitanței prin care s-a achitat la casieria Academiei Navale taxa de înscriere în valoarea de 100 lei. Înscrierile se fac zilnic, în timpul programului de lucru al secretariatului cu studentii. Cursurile se vor desfășura în cadrul Academiei Navale incepand cu data de 4 Mai 2019. La sfârșitul perioadei de instruire, studenții care au urmat cursul  vor susține evaluarea la sediul CERONAV. Certificatele vor fi emise de către CERONAV. Susținerea evaluării este condiționată de plata taxei de evaluare si certificare, la casieria CERONAV. Această taxă se va plăti la sfârșitul perioadei de instruire. Pentru informare, valoarea taxei de evaluare si certificare o regasitipe site-ul CERONAV la adresa http://www.ceronav.ro/wp-content/uploads/2020/01/Cursuri-obligatorii-STCW-si-non-STCW.pdf , pagina 5 pozitia 16 si in acest moment este 30 lei.