Anunțuri ADL-ANMB

Modificarea numărului minim de credite necesar promovării în anul 4

 
Imaginea ADL Administrator
Modificarea numărului minim de credite necesar promovării în anul 4
de către ADL Administrator- luni, 21 septembrie 2015, 11:21
 

Conform HCA 616E/17.09.2015, studenții din anul 3 care au obținut la 1.10.2015 un număr de 135 credite ECTS sau mai mult (până la 180), dobândesc statutul de student inscriptibil în anul 4.