Anunțuri ADL-ANMB

Aplicatie burse sociale

 
Imaginea ADL Administrator
Aplicatie burse sociale
de către ADL Administrator- marți, 6 octombrie 2015, 16:50
 

În perioada 05.10.2015-15.10.2015 se va derula procedura IL-3.7-01 privind acordarea burselor sociale pentru studenţii la cursuri cu frecvenţă, pentru semestrul I al anului universitar 2015-2016. Academia Navală va acorda 15 burse sociale pentru studenţii programelor de studii civile, cursuri cu frecvenţă, în raport cu criteriul venitului minim pe membru de familie.

Conţinutul dosarului trebuie constituit în conformitate cu prevederile Regulamentului privind acordarea burselor în ANMB http://www.anmb.ro/ro/files/studenti/2015/RegBurseStudenti.pdf.

Dosarele conţinând documentele legale pentru acordarea bursei sociale (cerere, declaraţie pe propria răspundere, adeverinţe de venit, alte documente justificative) pot fi depuse la Secretariatul Decanatului.